První kroky s aReception

Abychom zajistili hladký start a efektivní implementaci aReception terminálu ve vaší organizaci, potřebujeme od vás několik důležitých informací a materiálů. Prosím, postupujte podle následujících kroků:

1. Upřesnění požadavků

Jakmile si společně upřesníme vaše požadavky na funkcionalitu, podepíšeme vzájemně smlouvu a po uhrazení faktury začneme s přípravou vašeho terminálu.

2. Jméno a podoba digitální avatara

Zvolte si jméno pro vašeho nového digitálního asistenta a vyberte si jeho podobu.

3. Vyplnění kontaktních údajů

Vyplňte soubor export-sample.csv vašimi kontaktními údaji. Z důvodu zachování správnosti znaků uložte tento soubor ve formátu “CSV UTF-8”. Stačí vyplnit informace, které se následně používají v implementovaných scénářích (obvykle jméno a příjmení, tel. číslo a případně e-mail).

Popis jednotlivých polí:

 • firstName a lastName jsou povinná pole. Pokud vyplňujete pouze informace o firmě, u jména uveďte například "sekretariát" a u příjmení “název firmy”.
 • phoneNumber - telefonní číslo ve formátu “+420 123 456 789” nebo “+420123456789”.
 • email - email@company.com
 • isActive - true nebo false.
 • picture - do tabulky nevyplňujte, fotografii budete moci nahrát přes administraci později.
 • type - např. zaměstnanec.
 • location - např. město.
 • building - např. budova A1 nebo název ulice a číslo.
 • organizationUnit - název pobočky nebo firmy.
 • secondPhoneNumber - druhé telefonní číslo, např. pevná linka.
 • office - např. číslo nebo jméno kanceláře.
 • employment - pozice.
 • idNumber - identifikační číslo.
 • note - poznámka.

4. Scénáře a dialogy

Důležitou součástí přípravy je definování scénářů nebo dialogů, které chcete mít nastaveny již od počátku. Příklady mohou zahrnovat:
 • Schůzka: Pokud klient přijde do firmy, digitální avatar ho spojí telefonním hovorem a návštěva se uloží do knihy návštěv.
yaml
aReception (digitální avatar): "Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?" Návštěva: "Jdu za panem Novákem." aReception: "Mám vám zavolat Jana Nováka?" Návštěva: "Ano." aReception: Následně propojí hovor. Po propojení hovoru Jan Novák má několik možností, jak reagovat: 1. Může se spojit s návštěvou přímo přes telefon a dohodnout se na dalším postupu. 2. Může informovat návštěvu prostřednictvím digitálního avatara, že si ji přijde osobně vyzvednout na recepci. 3. Alternativně může pomocí tónové volby otevřít dveře a umožnit návštěvě vstup do budovy, nebo ji nasměrovat, kam má dále pokračovat. 4. Pokud Jan Novák nemůže návštěvu v danou chvíli obsloužit, může pomocí aReception přepojit hovor na sekretariát, kde se návštěvě poskytnou další instrukce nebo pomoc.
 • Pošta: Pro příjem zásilek kurýrem, aReception může buď zavolat příslušné osobě nebo umožní nechat zásilku na recepci.
 • Informace: Poskytnutí informací o budově či okolí.
 • Navigace: Pomoc s vyhledáváním zájmových bodů v okolí pomocí Google Maps.
💡
Vyplněný soubor export-sample.csv s popsanými scénáři a dialogy, jménem a vizuální podobou avatara zašlete na e-mailovou adresu: support@areception.ai.