Kniha návštěv

Kniha návštěv vám umožní efektivně sledovat a zaznamenávat všechny návštěvy, které byly odbaveny přes aReception terminál. Pro její nastavení prosím postupujte podle následujících kroků:

1. Vytvoření Google Sheet tabulky

  • Tabulku prosím nechejte prázdnou, nastavíme ji my, včetně sloupců pro datum návštěvy, čas příchodu, jméno návštěvníka a jméno navštíveného.

2. Nastavení oprávnění

Udělte oprávnění pro následující dva účty:
  • tondracek@artin.cz [Editor, čtení/zápis] - slouží pro prvotní nastavení knihy, následně můžete oprávnění odstranit.
  • spreadsheet@artin-chatbot.iam.gserviceaccount.com [Editor, čtení/zápis] - slouží pro zapisování návštěvníků do knihy.
  • Ostatním uživatelům (kdo má link) můžete nastavit pouze oprávnění pro čtení.

3. Kontaktujte nás pro nastavení

Po vytvoření a nastavení oprávnění nás kontaktujte. Zajistíme individuální nastavení a integraci tabulky s vaším aReception terminálem.

4. Začněte používat knihu návštěv

Po dokončení nastavení můžete začít zaznamenávat a sledovat návštěvy v této nově vytvořené tabulce.
Příklad nastavení knihy návštěv v Google Sheets.
Příklad nastavení knihy návštěv v Google Sheets.