GDPR & zabezpečení dat

🗄️ Kde jsou uloženy kontaktní údaje zaměstnanců?

Kontaktní údaje zaměstnanců jsou uloženy v rámci naší cloudové aplikace na serverech společnosti Google umístěných v datacentrech v Evropské unii, konkrétně v Belgii. Jako poskytovatel služby aReception.ai jsme zpracovatelem údajů, zatímco správci údajů jsou samotní zákazníci. To znamená, že zákazníci mají plnou kontrolu nad svými daty a mohou je sami editovat, mazat atd. přes administrační rozhraní terminálu (https://company.admin.areception.com/). Tyto údaje nejsou poskytovány žádnému třetímu subjektu.
Pokud digitální avatar volá daného zaměstnance, tak se použije pouze jeho telefonní číslo a externí službě pro telefonování nejsou předány žádné další osobní údaje. Ani zde tedy nedochází k propojení telefonních čísel se jménem a příjmením.

🛡️ Jak jsou data chráněna proti neoprávněnému přístupu?

K datům mají přístup pouze autorizovaní uživatelé, tedy klient (uživatel) a administrátor z aReception.ai. K autorizaci používáme Keycloak Identity & Access Management, což zajišťuje, že přístup k datům je možný pouze pro autorizované uživatele.

📷 Jsou záznamy pořízené kamerou někde ukládány?

Neukládáme žádné audio, video či obrazové záznamy z kamery. Uchovává se pouze anonymní přepis mluveného slova na text, jenž se ukládá v chatbotu daného klienta. Tento přepis není opět nijak párován s konkrétní osobou či jejími osobními údaji. Přes autorizovaný přístup má klient k těmto textovým přepisům ze svého chatbotu přístup, aby mohl tyto údaje kontrolovat a zlepšovat odpovědi na jednotlivé scénáře.
Používáme chatboty společnosti Coworkers/Daktela, které jsou opět provozovány na datových úložištích umístěných v rámci EU.
☎️
Pokud máte další otázky nebo potřebujete podrobnější informace, neváhejte nás kontaktovat.