Administrace chatbota

Uživatelská příručka pro administraci chatbota.

Struktura aReception

aReception se skládá ze dvou základních částí. Jednou z nich je digitální recepční, asistentka či průvodkyně (někdy také nazývaná „terminál“) s dotykovým panelem a druhou částí je chatbot a konfigurace v cloudu. Další využívané technologie zajišťují převod řeči na text (STT, Speach-To-Text) a opačně (TTS, Text-To-Speach) a dále zobrazení osobnosti recepční, tj. digitálního avatara. To vše je možné navíc napojit na systémy zákazníka, získávat data nebo naopak něco ovládat, a integrovat tak aReception do zákaznického prostředí.
Image without caption
Reálně pak tedy běžná komunikace vypadá tak, že uživatel přijde k terminálu (digitálnímu avataru) a na základě detekce jeho přítomnosti (pomocí rozpoznání obličeje nebo dotykem na panel) se aktivuje nová konverzace v chatbotovi a digitální recepce prezentuje to, co chatbot píše, uživateli mluvenou formou. Následně vyslechne verbální odpověď převede ji na text a opět předá chatbotovi, který na základě vložených připravených scénářů reaguje.
Image without caption
Téměř veškerý obsah je tedy „uložen“ v chatbotovi a proto nastavování konverzace je především nastavování scénářů v chatbotovi.

Chatbot

Každá recepce má svoji vlastní instanci chatbota pro každý použitý jazyk, která se nastavuje a plní scénáři samostatně. Logicky je samozřejmě možné s chatbotem komunikovat přímo prostřednictvím textových zpráv. To je možné na následující webové adrese.
html
https://areception.bot.artin.cz/#/vase_areception
Zde je možné testovat, zda chatbot správně rozpozná záměr (intent) na základě zadaného textu a zvolí správnou odpověď.
Image without caption
💡
Cvičení: Spusťte si chatovací rozhraní a zkuste provést aspoň jednu konverzaci s aReception chatbotem.

Administrace chatbota

Nástroj pro administraci chatbota je cloudová aplikace, která se nachází na následující webové adrese. Pro přístup do ní potřebujete operátorské přihlašovací jméno a heslo (je součástí předání produktu). Přihlaste se a zvolte z nabídky instancí Vašeho konkrétního chatbota.
html
https://areception.bot.artin.cz/admin/
V administračním rozhraní je možné sledovat základní i podrobné statistiky používání aReception (chatbota), dále pak především upravovat stávající a vytvářet nové scénáře.
Image without caption
💡
Cvičení: Spusťte si administrační rozhraní, přihlaste se jako operátor a podívejte se na obsah jednotlivých sekcí Intenty, Scénáře, Diskuse, Statistiky, Validace.