Changelog

Průběžně vás informujeme o našich nejnovějších vylepšeních.

Květen 2024

✨ novinka
Nová verze zobrazení tlačítek - tlačítka už nerolují, ale jsou statická a je možnost zobrazení většího počtu tlačítek v rozbalovací liště
✨ novinka
Indikace pokračování mluvení pomocí zobrazení dalšího textu šedě
✨ novinka
Doplnění parametru pro omezení uživatelského příkazu SHOW-URL (popup okna apod.)
✨ novinka
Napojení na novou službu pro skloňování jmen
🔧 oprava
Oprava některých případů, kdy avatar nemluví a pouze zobrazuje text
🔧 oprava
Další drobné opravy a vylepšení

Duben 2024

✨ novinka
Nová verze Chatbota umožňující verzování dialogů.
✨ novinka
Seznam jmen pro postupné volání se dá nastavit ve scénáři/dialogu chatbota.
✨ novinka
V administračním rozhrají je zobrazen náhled avatara.
✨ novinka
Při importu kontakrů se kontakt se stejným jménem neduplikuje, ale dojde k aktualizaci původního kontaktu.
🔧 oprava
Neaktivní kontakty se nezobrazují na klávesnici, lze je ovšem využít pro volání.
🔧 oprava
Oprava ukončení konverzace s hláškou “Nevidím nikoho před kamerou” v případě, že tam člověk stojí.

Březen 2024

✨ novinka
Při telefonním spojení má uživatel možnost stisknout hvězdičku a vybrat další volbu - např. otevření dveří či přivolání výtahu.
✨ novinka
Nová služba pro skloňování jmen.
✨ novinka
Parametr Teplota v ChatGPT je nyní konfigurovatelný. Můžeme tedy ovlivnit jak moc jsou odpovědi kreativní.
✨ novinka
Možnost použití mužského hlasu v češtině.
🔧 oprava
Korektní zobrazení zprávy při výpadku internetu.
🔧 oprava
Oprava nefunkčního ukončení konverzace tlačítkem, pokud je zahájení konverzace na kameru.

Únor 2024

✨ novinka
Nový vzhled admin rozhraní. Přeskupení menu, nová pole u kontaktů + zobrazení jejich počtu, zobrazení připojeného terminálu a další změny.
✨ novinka
Přidání tlačítek pro restart konverzace a stop tlačítko pro návrat do výchozího stavu.
✨ novinka
Přesun tlačítka Pomoc do pravého horního rohu.
✨ novinka
Klávesnice pro výběr kontaktu má možnost zobrazit předvyplněný text.
🔧 oprava
Zvednutí timeoutu telefonního hovoru z 20 na 30 sekund.

Leden 2024

✨ novinka
Nová služba pro skloňování českých jmen - zlepšení skloňování netradičních jmen.
✨ novinka
Indikace stavu, kdy recepční přemýšlí a neposlouchá na terminálu - vizuální zobrazení, když je digitální recepční v procesu myšlení.
✨ novinka
ADMIN: Možnost vkládání informací z chatbot rozhraní do textů, které digitální asistentka říká při volání navštívenému.
✨ novinka
Možnost získání kontaktů z databáze kontaktů pro zpracování v algoritmech chatbota.
✨ novinka
ADMIN: Upozornění na nevyplněná synonyma v seznamu kontaktů - automatické upozornění na chybějící informace.
✨ novinka
ADMIN: Informace o průběhu restartu nebo rebootu terminálu - průběžné aktualizace stavu během restartu zařízení.
✨ novinka
Vyhledávání konkrétních míst na mapě - Tato funkce umožňuje návštěvníkům terminálu aReception vyhledávat specifická místa přímo na mapě. Terminál se nejprve optá návštěvníka, co hledá, a poté zobrazí hledané místo na mapě. Kromě toho může terminál poskytnout návštěvníkovi směrování a ukázat cestu mezi dvěma vybranými body.
🔧 oprava
Předání informací o osobnosti recepčního do centrálního chatbota - zajistění konzistence dat mezi recepčním terminálem a centrálním chatbotem.
🔧 oprava
Opravena chyba v případě, kdy není zadána druhá jazyková verze textu pro okno s nápovědou - zajištění dostupnosti všech jazykových verzí.
🔧 oprava
Opravena nefunkční kontrola ztráty internetového připojení - zlepšení detekce a reakce na problémy s připojením.
🔧 oprava
Další drobné opravy a vylepšení - obecné zlepšení stability a výkonu systému.

Prosinec 2023

✨ novinka
Kniha návštěv - nová funkce umožňuje efektivní sledování a záznam všech návštěv odbavených přes aReception terminál. Nyní můžete zapisovat datum, čas, jméno návštěvníka a jméno navštívené osoby. Navíc, při příchodu návštěvníka, digitální avatar oznámí, kdo za vámi přišel.
✨ novinka
Pro klienta jsme zpracovali interaktivní plánky budovy, které návštěvníkům ukazují, jak se orientovat v dané budově.

Listopad 2023

✨ novinka
Identifikace terminálu v chatbotovi - Tato funkce umožňuje chatbotovi rozpoznat, který aReception terminál je používán, což zlepšuje personalizaci a efektivitu komunikace.
✨ novinka
Nová funkce umožňuje učení chatbota z externích dat, jako jsou webové stránky a soubory ve formátu PDF nebo TXT.
🔧 oprava
Provedeny různé menší úpravy a vylepšení, což přispívá ke zvýšení celkové stability a efektivity systému.

Říjen 2023

✨ novinka
Řekněte digitálnímu avatarovi, že chcete vytvořit obrázek, a on vám jej vytvoří pomocí funkce Dall-E 3.
✨ novinka
Nová funkce umožňuje učení chatbota z externích dat, jako jsou webové stránky a soubory ve formátu PDF nebo TXT.
✨ novinka
Objednávkový formulář - tato funkce umožňuje návštěvníkům objednávat kávu, čaj a další nápoje přímo prostřednictvím aReception terminálu. Objednávka je následně odeslána určené osobě prostřednictvím SMS, aby mohla nápoje připravit a obsloužit klienta. Tímto způsobem se zvyšuje pohodlí pro návštěvníky a efektivita obsluhy.
🔧 oprava
Řada drobných oprav a vylepšení byla implementována, což vede k posílení spolehlivosti a zlepšení výkonnosti celého systému.

Září 2023

💡 vylepšení
Automatizace workflow procesů - implementovali jsme pokročilé automatizační skripty pro zjednodušení a zrychlení pracovních procesů, což vede ke zvýšení celkové produktivity systému.
🔧 oprava
Zvýšení výkonu databázového engine - provedli jsme optimalizace databázového engine, což vedlo ke zlepšení rychlosti a stability databázových operací.

Srpen 2023

💡 vylepšení
Optimalizace Core Systému - provedli jsme rozsáhlé optimalizace jádra systému pro zvýšení rychlosti a efektivity. Tyto změny zahrnují vylepšení správy paměti a zlepšení algoritmů pro rychlejší zpracování dat.
💡 vylepšení
Zlepšení Bezpečnostních Protokolů - Implementovali jsme nové bezpečnostní protokoly a aktualizovali stávající systém.

Červenec 2023

✨ novinka
Získávání ChatGPT odpovědi v reálném čase
🔧 oprava
Zrychlení responzivity použitím paralelizace
🔧 oprava
Zrychlení pomocí zpracování zvuku po menších částech
🔧 oprava
Oprava funkce stop tlačítka, asynchronní komunikace s chatbotem

Červen 2023

🔧 oprava
Zrychlení pomocí cache při načítání informací z cloudu
🔧 oprava
Nyní recepční poslouchá okamžitě potom, co domluvila

Květen 2023

✨ novinka
Zvuková notifikace při zahájení konverzace na videotelu
🔧 oprava
Pokus o videokonferenci je ošetřen, pokud není připojen videotel

Duben 2023

✨ novinka
Přidáno tlačítko "přeskočit"
🔧 oprava
Zrychlení tlačítka "přeskočit"
🔧 oprava
Ukončit konverzaci, pokud dlouho nikdo nic neříká