Changelog

Průběžně vás informujeme o našich nejnovějších vylepšeních.

Červenec 2023

✨ novinka
Získávání ChatGPT odpovědi v reálném čase
🔧 oprava
Zrychlení responzivity použitím paralelizace
🔧 oprava
Zrychlení pomocí zpracování zvuku po menších částech
🔧 oprava
Oprava funkce stop tlačítka, asynchronní komunikace s chatbotem

Červen 2023

🔧 oprava
Zrychlení pomocí cache při načítání informací z cloudu
🔧 oprava
Nyní recepční poslouchá okamžitě potom, co domluvila

Květen 2023

✨ novinka
Zvuková notifikace při zahájení konverzace na videotelu
🔧 oprava
Pokus o videokonferenci je ošetřen, pokud není připojen videotel

Duben 2023

✨ novinka
Přidáno tlačítko "přeskočit"
🔧 oprava
Zrychlení tlačítka "přeskočit"
🔧 oprava
Ukončit konverzaci, pokud dlouho nikdo nic neříká